Hristos a înviat!

mai 4, 2013

Învierea Domnului 1

   Fie ca lumina Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos să vă umple inima de bucurie şi viaţa de binecuvântare! Multă sănătate şi bucurie tuturor celor ce mărturisesc din toată inima biruinţa vieţii asupra morţii, prin minunea împlinită de Acela ce a venit pentru a mântui neamul omenesc prin jertfă şi Înviere!

   Hristos a înviat!

lumina Invierii


Biserica Romei are un nou conducător

martie 14, 2013

Papa Francisc

   Miercuri, 13 martie 2013, Biserica Romano Catolică a primit un nou conducător, în persoana Cardinalului argentinian Jorge Mario Bergoglio – conducătorul unei mari Arhidieceze din America Latină,  ales ca cel de- al 266-lea Papă din istorie. În urma alegerii, Sanctitatea Sa şi-a luat numele pontifical de Francisc – în cinstea unui mare sfânt al Bisericii – Sfântul Francisc din Assisi (sec. XIII).

     Este primul conducător spiritual al Bisericii Catolice care vine din exteriorul continentului european, de mai bine de un mileniu şi este primul pontif sud-american din istoria Bisericii. Este şi primul suveran pontif iezuit, un ordin religios catolic, ale cărui baze au fost puse în secolul al XV-lea de către Sfântul Ignaţiu de Loyola. În anii săi de pastoraţie, actualul Papă a militat cu tărie împotriva eutanasiei, a avortului şi a mariajului dintre între persoanele de acelaşi sex,  fiind un mare susţinător al valorilor moralei creştine tradiţionale. Papa Francisc are reputaţia unui om de o înaltă spiritualitate şi cu talent deosebit pentru conducerea pastorală, slujind în regiunea cu cei mai mulţi catolici din lume. Din punctul de vedere al gândirii sociale a Bisericii, Papa Francisc pledează pentru ajutarea săracilor şi o mai mare implicare a Bisericii în ajutorarea celor defavorizaţi, din lumea întreagă. Nu întâmplător a şi ales ca nume pontifical pe cel al Sfântului Francisc – ocrotitorul săracilor şi un model universal de compasiune şi dragoste faţă de semeni, vrând să sublinieze una dintre coordonatele slujirii sale pastorale.

Jorge-Mario-Bergoglio-noul Papa

Foto: internet.


Crăciun fericit!

decembrie 25, 2012

Nasterea-Domnului   Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos să vă umple inimile de bucurie, să vă aducă lumină şi iubire în case şi în suflet şi speranţa într-un viitor mai bun!

   Vă doresc să aveţi un Crăciun fericit, cu sănătate şi cu veselie, alături de cei dragi! În cântec de colinde să primiţi în suflet bucuria minunii de la Betleem!

Magii de la Rasarit

 


Hristos a înviat!

aprilie 15, 2012

Sfânta Înviere a Domnului Iisus Hristos să vă aducă lumină în suflet, sănătate, binecuvântare şi numai bucurie!

Hristos a înviat!


În grădina Ghetsemani

aprilie 12, 2012

                                                      de Vasile Voiculescu

Iisus lupta cu soarta şi nu primea paharul…
Căzut pe brânci în iarbă, se-mpotrivea întruna.
Curgeau sudori de sânge pe chipu-i alb ca varul  

 Şi-amarnica-i strigare stârnea în slăvi furtuna.

O mâna nendurată, ţinând grozava cupă,                                       
Se coboară-miindu-l şi i-o ducea la gură…
Şi-o sete uriaşă stă sufletul să-i rupă…
Dar nu voia s-atingă infama băutură.

În apa ei verzuie jucau sterlici de miere
Şi sub veninul groaznic simţea că e dulceaţă…
Dar fălcile-nclestându-şi, cu ultima putere
Bătându-se cu moartea, uitase de viaţă!

Deasupra fără tihnă, se frământau măslinii,
Păreau că vor să fugă din loc, să nu-l mai vadă…
Treceau bătăi de aripi prin vraiştea grădinii
Şi uliii de seară dau roate dupa pradă.


Urare de Crăciun

decembrie 25, 2011

    Fie ca Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos să vă umple sufletele de bucurie şi casele de binecuvântarea Celui ce a mântuit lumea! Lumina stelei de la Betleem să ne călăuzească viaţa spre tot binele şi adevărul. Asemeni păstorilor de odinioară, să aducem slavă Celui ce S-a întrupat din Sfânta Fecioară Maria, pentru ca să ne mântuiască prin iubirea Sa dumnezeiească. Şi asemeni magilor de la Răsărit, să Îi aducem Pruncului născut în iesle darul inimii noastre – credinţă neclintită În Cel ce S-a făcut Om, pentru a ne ridica din robia morţii, la dragostea cea fără de sfârşit a Tatălui ceresc.

    Hristos se naşte, slăviţi-L!

Să aveţi un Crăciun fericit!


Hristos a înviat!

aprilie 23, 2011

   Sfânta Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos să vă umple inimile de bucurie şi casele de binecuvântare! Pace şi lumină să dăruiască Domnul în sufletele tuturor!

Hristos a înviat

                              de Alexandru Vlahuţă

I

Şi-au tremurat stăpânii lumii
La glasul blândului profet
Şi-un duşman au văzut în fiul
Dulgherului din Nazaret!

El n-a venit să răzvrătească
Nu vrea pieirea nimănui.
Desculţ, pe jos, colinda lumea
Şi mulţi hulesc în urma lui.

Şi mulţi cu pietre îl alungă
Şi râd de el ca de-un smintit:
Iisus zâmbeşte tuturora
Atotputernic şi smerit!

El orbilor le dă lumină,
Şi muţilor le dă cuvânt,
Pe cei infirmi îi întăreşte,
Pe morţi îi scoală din mormânt.

Şi tuturor de o potrivă
Împarte darul lui ceresc,
Şi celor care cred într-însul,
Şi celor ce-l batjocoresc.

Urască-l cei fără de lege …

Ce-i pasă lui de ura lor?
El a venit s-aducă pacea
Şi înfrăţirea tuturor.

Din toată lumea asupriţii
În jurul lui s-au grămădit
Şi-n vijeliile de patimi
La glasul lui au amuţit.

“Fiţi blânzi cu cei ce vă insultă,
Iertaţi pe cei ce vă lovesc,
Iubiţi pe cei ce-n contra voastră
Cu vrăjmăşie se pornesc …”

II
Cât bine, câtă fericire,
Şi câtă dragoste-ai adus!
Şi oamenii drept răsplătire
Pe cruce-ntre tâlhari te-au pus.

Au râs şi te-au scuipat în faţă
Din spini cununa ţi-au făcut,
Şi în deşarta lor trufie
Stăpâni desupră-ţi s-au crezut …

Aduceţi piatra cea mai mare
Mormântul să-i acoperiţi,
Chemaţi sutaşii cei mai ageri,
Şi străji de noapte rânduiţi …

III
S-au veselit necredincioşii
C-au pus luminii stăvilar,
Dar ea s-a întărit în focul
Durerilor de la Calvar.

Şi valurile-i neoprite
Peste pământ se împânzesc,
Ducând dreptate şi iubire
Şi pace-n neamul omenesc.

Voi toţi ce-aţi plâns în întuneric
Şi nimeni nu v-a mângâiat,
Din lunga voastră-ngenunchere
Sculaţi! … Hristos a Înviat!


De Florii

aprilie 16, 2011

    Suntem în Duminica Floriilor! Îl însoţim pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos în ultima Sa intrare în Ierusalim. Îi aşternem în cale crenguţe de copaci şi flori, precum odinioară cei din Sfânta cetate, pentru  că ştim că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu care ne-a mântuit prin Jertfă.

    Ne pregătim de Săptămâna Sfintelor Patimi mântuitoare. Ne pregătim să Îl urmăm pe Domnul şi în suferinţe şi pătimire, pentru a ne împărtăşi deplin şi de bucuria Învierii!

Şi un cuvânt de învăţătură, în această mare zi de praznic:


† Mitropolitul Bartolomeu Anania (1921-2011)

februarie 1, 2011

Cu 46 de zile înainte să împlinească venerabila vârstă de 90 de ani Înalt Preasfinţitul Bartolomeu Anania – Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, a plecat la cele veşnice. După o grea suferinţă, cu care s-a confruntat în ultimul an, şi-a încheiat misiunea pământească, mutându-se spre cele ale Împărăţiei lui Dumnezeu.

Pe numele său de mirean – Valeriu Anania – s-a născut la 18 martie 1921 în comuna Glavile-Piteşteana din judetul Vâlcea. Cel ce avea sa devină, în martie 2006, Mitropolit al Clujului, a avut parte de o tinereţe încercată, fiind arestat în mai multe rânduri şi condamnat la muncă silnică pentru 25 de ani (ispasind 6 ani). S-a călugărit în 1942, fiind apoi student la Medicină, Conservator şi la Teologie. ÎPS Bartolomeu Anania nu este cunoscut doar în calitate de ierarh ortodox, ci şi de scriitor – poet, memorialist, traducător şi dramaturg – fiind recunoscut ca o mare personalitate a culturii române. Ca teolog, ne-a lăsat o versiune „diortosită” a Bibliei – lucrare de mare amploare, la care a ostenit mulţi ani (aici – o versiune a lucrării).

Va rămâne în inimile tuturor celor ce l-au cunoscut şi l-au auzit cuvântând atât de frumos, ca un adevărat şi mare părinte duhovnicesc.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!

Cuvinte de învăţătură care vor rămâne în inimile celor ce l-au ascultat pe „Părintele Anania”.


In memoriam – maestrul Marin Constantin

ianuarie 3, 2011

Dirijorul Marin Constantin, fondator al Corului Naţional de Cameră „Madrigal„, s-a stins din viaţă, sâmbătă 1 ianuarie 2011. Reprezentant de seamă al Şcolii muzicale româneşti contemporane, Maestrul Marin Constantin va rămâne în istoria culturii ultimelor decenii drept dirijorul celui mai de seamă cor românesc, apreciat şi recunoscut în lumea întreagă.

Vor rămâne ca mărturie nenumăratele piese interpretate într-un mod admirabil, sub bagheta sa, de către Corul Madrigal. Multe dintre acestea  sunt cântări religioase de o mare sensibilitate, expresie vie a spiritualităţii creştine româneşti.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!