Nașterea lui Hristos să vă fie de folos!

decembrie 24, 2016

nasterea-domnului

Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, în staulul din Betleem să vă umple sufletele de bucurie sfântă și viața de binecuvântarea Celui de Sus!

Pace și bucurie la toată lumea!

Reclame

Crăciun fericit!

decembrie 25, 2012

Nasterea-Domnului   Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos să vă umple inimile de bucurie, să vă aducă lumină şi iubire în case şi în suflet şi speranţa într-un viitor mai bun!

   Vă doresc să aveţi un Crăciun fericit, cu sănătate şi cu veselie, alături de cei dragi! În cântec de colinde să primiţi în suflet bucuria minunii de la Betleem!

Magii de la Rasarit

 


Urare de Crăciun

decembrie 25, 2011

    Fie ca Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos să vă umple sufletele de bucurie şi casele de binecuvântarea Celui ce a mântuit lumea! Lumina stelei de la Betleem să ne călăuzească viaţa spre tot binele şi adevărul. Asemeni păstorilor de odinioară, să aducem slavă Celui ce S-a întrupat din Sfânta Fecioară Maria, pentru ca să ne mântuiască prin iubirea Sa dumnezeiească. Şi asemeni magilor de la Răsărit, să Îi aducem Pruncului născut în iesle darul inimii noastre – credinţă neclintită În Cel ce S-a făcut Om, pentru a ne ridica din robia morţii, la dragostea cea fără de sfârşit a Tatălui ceresc.

    Hristos se naşte, slăviţi-L!

Să aveţi un Crăciun fericit!


Astăzi s-a născut HRISTOS!

decembrie 25, 2008

La mulţi ani fericiţi tuturor! Este Crăciunul şi este bucurie! Hristos s-a născut! Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat din Maica Sfântă şi a venit în mijlocul acestei lumi, pentru ca să o mântuiască.

nastereadomnului-11
Să-I aducem mulţumire lui Dumnezeu că ne-a dăruit această zi de Sfântă Sărbătoare, prin care inimile ni se umplu de bucurie, iar sufletele se înalţă spre cele dumnezeieşti. Să-I mulţumim pentru că atât de mult a iubit lumea, încât pe Unicul său Fiu ni L-a dat nouă, oamenilor, ca toţi cei ce vor crede într-Însul să aibă viaţă veşnică (Ioan 3,16) Să-I mulţumim pentru că în ieslea sărăcăcioasă din micul Betleem, cerurile s-au pogorât pe pământ, iar Dumnezeu a venit în mijlocul nostru ca un om, ca Unul dintre noi şi astfel au putut şi oamenii să-L cunoască într-adevăr pe Dumnezeu. Să-I mulţumim pentru că la naşterea pruncului Sfânt şi Îngerii din ceruri au adus slavă şi închinare de răsuna o lume întreagă: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”(Luca 2,14). Să-I mulţumim şi pentru că ne-a dăruit semn ceresc – steaua de la Răsărit care mărturisea prin prezenţa ei uimitoare pe Acela ce avea să fie Soarele dreptăţii – Hristos Domnul şi Mântuitorul! Să-I mulţumim Domnului pentru bucuria ce o avem an de an, asemeni smeriţilor păstori din Betleem, care s-au închinat cu bucurie înaintea Pruncului dumnezeiesc.
Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Şi-n casele tuturor bucurie şi binecuvântarea lui Dumnezeu! Bucuraţi-vă cu toţi! A venit Crăciunul!

În zilele acelea a ieşit poruncă de la Cezarul August să se înscrie toată lumea. Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius ocârmuia Siria. Şi se duceau toţi să se înscrie, fiecare în cetatea sa. Şi s-a suit şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David care se numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din neamul lui David. Ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască Şi a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei. Şi în ţinutul acela erau păstori, stând pe câmp şi făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor, şi ei s-au înfricoşat cu frică mare. Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Şi acesta va fi semnul: Veţi găsi un prunc înfăşat, culcat în iesle. Şi deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire! Iar după ce îngerii au plecat de la ei, la cer, păstorii vorbeau unii către alţii: Să mergem dar până la Betleem, să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut şi pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut. Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc, culcat în iesle. Şi văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor despre acest Copil. Şi toţi câţi auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa. Şi s-au întors păstorii, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate câte auziseră şi văzuseră precum li se spusese” (Luca 2,1-20).

Troparul Nasterii Domnului

Condacul Nasterii Domnului


Colinde de Crăciun la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Slobozia

decembrie 20, 2008

dsc05580

Bucuria sărbătorii Crăciunului a  venit şi în acest an la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Slobozia. În ultimele zile de şcoală, înainte de vacaţa de Crăciun, elevii au pregătit colinde frumoase, au împodobit clasele cu brăduţi, globuri şi beteală, şi-au împărţit daruri unii altora. Nu au uitat nici faptul că, ceea ce numim cu toţi spiritul Crăciunului, înseamnă că trebuie să ne străduim să fim mai buni şi să încercăm să ajutăm pe cei defavorizaţi, pe cei ce au nevoie de un sprijin. Mai multe clase s-au mobilizat în acţiuni de strângere de ajutoare (haine, alimente, jucării, etc) pe care le-au oferit cu generozitate unor familii nevoiaşe, la orfelinate şi asociaţii umanitare. Au fost gesturi sincere, făcute din inimă.

Joi 18 decembrie, elevii clasei a XII-a C au susţinut un program de colinde la sediul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, vestind mesajul sfânt al Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos prin colindele strămoşeşti. Prea Sfinţitul Episcop Damaschin i-a binecuvântat pe colidători, urându-le Sfinte Sărbători cu bucurii alături de familiile lor, precum şi mult succes în anul care vine, la examenele ce îi aşteaptă pe elevii din ultimul an de liceu.

dsc05583

dsc05586

dsc05587

Vineri a fost ultima zi de şcoală. A fost o atmosferă de veselie, specifică marii sărbători care se apropie. La sala de festivităţi a Colegiului a avut loc un program artistic de colinde şi poezii. Micuţii elevi de clasa a V-a au încântat cu vocile lor cristaline. Colegii lor mai mari, din anii de liceu, au interpretat frumoase colinde şi cântece de Crăciun.  Domnul Director Buzu Vitalie a urat tuturor – profesori şi elevi – Sfinte Sărbători fericite şi o binemeritată vacanţă plăcută. Moş Crăciun a împărţit tuturor daruri. A fost o zi frumoasă, o zi de mare bucurie pentru toţi.

Profesorilor, elevilor şi ostenitorilor de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Slobozia, multă sănătate, bucurii şi un Crăciun binecuvântat. Aceeaşi bucurie spirituală tuturor celor ce au vizitat această pagină!

dsc05589

dsc05592

dsc05595

dsc05596

dsc05598