Hristos a înviat!

aprilie 23, 2011

   Sfânta Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos să vă umple inimile de bucurie şi casele de binecuvântare! Pace şi lumină să dăruiască Domnul în sufletele tuturor!

Hristos a înviat

                              de Alexandru Vlahuţă

I

Şi-au tremurat stăpânii lumii
La glasul blândului profet
Şi-un duşman au văzut în fiul
Dulgherului din Nazaret!

El n-a venit să răzvrătească
Nu vrea pieirea nimănui.
Desculţ, pe jos, colinda lumea
Şi mulţi hulesc în urma lui.

Şi mulţi cu pietre îl alungă
Şi râd de el ca de-un smintit:
Iisus zâmbeşte tuturora
Atotputernic şi smerit!

El orbilor le dă lumină,
Şi muţilor le dă cuvânt,
Pe cei infirmi îi întăreşte,
Pe morţi îi scoală din mormânt.

Şi tuturor de o potrivă
Împarte darul lui ceresc,
Şi celor care cred într-însul,
Şi celor ce-l batjocoresc.

Urască-l cei fără de lege …

Ce-i pasă lui de ura lor?
El a venit s-aducă pacea
Şi înfrăţirea tuturor.

Din toată lumea asupriţii
În jurul lui s-au grămădit
Şi-n vijeliile de patimi
La glasul lui au amuţit.

“Fiţi blânzi cu cei ce vă insultă,
Iertaţi pe cei ce vă lovesc,
Iubiţi pe cei ce-n contra voastră
Cu vrăjmăşie se pornesc …”

II
Cât bine, câtă fericire,
Şi câtă dragoste-ai adus!
Şi oamenii drept răsplătire
Pe cruce-ntre tâlhari te-au pus.

Au râs şi te-au scuipat în faţă
Din spini cununa ţi-au făcut,
Şi în deşarta lor trufie
Stăpâni desupră-ţi s-au crezut …

Aduceţi piatra cea mai mare
Mormântul să-i acoperiţi,
Chemaţi sutaşii cei mai ageri,
Şi străji de noapte rânduiţi …

III
S-au veselit necredincioşii
C-au pus luminii stăvilar,
Dar ea s-a întărit în focul
Durerilor de la Calvar.

Şi valurile-i neoprite
Peste pământ se împânzesc,
Ducând dreptate şi iubire
Şi pace-n neamul omenesc.

Voi toţi ce-aţi plâns în întuneric
Şi nimeni nu v-a mângâiat,
Din lunga voastră-ngenunchere
Sculaţi! … Hristos a Înviat!

Reclame

De Florii

aprilie 16, 2011

    Suntem în Duminica Floriilor! Îl însoţim pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos în ultima Sa intrare în Ierusalim. Îi aşternem în cale crenguţe de copaci şi flori, precum odinioară cei din Sfânta cetate, pentru  că ştim că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu care ne-a mântuit prin Jertfă.

    Ne pregătim de Săptămâna Sfintelor Patimi mântuitoare. Ne pregătim să Îl urmăm pe Domnul şi în suferinţe şi pătimire, pentru a ne împărtăşi deplin şi de bucuria Învierii!

Şi un cuvânt de învăţătură, în această mare zi de praznic: